A Rácz autósiskola „B” kategóriás járművezető képzési tevékenységéről!

1.)

Név: Rácz István e.v. autósiskola
Cím: 2096 Üröm Petőfi u. 2
Telefon: 06-26/351-326
Mobil:
06-20/984-1785

2-3.)

Egyéni vállalkozói igazolvány száma: EV-054147

4.)

Az iskolavezető neve: Rácz István

5.)

Ügyfélfogadás helye: Üröm, Petőfi u. 2.  Ügyfélfogadási idő: szerda 17.00-19.00 óra

Ügyfélfogadás helye: Remetekertvárosi Általános iskolában  Bp. 1028 Máriaremetei 71.
 
Ügyfélfogadási idő: hétfő 17.00-18.00 óra

Ügyfélfogadás helye: Bp. III. ker. Bécsi út 134.
 
Ügyfélfogadási idő: hétkönap 07.30-20.00 óra


Tel:
06-26/351-326
Mobil: 06-20/984-178
E-mail: raczisti@t-online.hu
 

6.)

Telephely címe, telefonszáma: Üröm, Petőfi utca 2.

7.)

A tanfolyamra való felvétel módja: a jelentkező kitölti a jelentkezési és vizsgalapot, és szerződést köt az autósiskolával a képzés
                                                          időtartamára.

8-9.)

A tanfolyamra való felvétel feltételei: - orvosi alkalmasság igazolása, melyet a háziorvosnál be lehet beszerezni.
                                                                 - előírt életkor betöltése: B kategóriánál 16,5 év.
                                                                
-
jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek megfelelés.

A vizsgára bocsátás feltételei „B” kategóriában:
- a tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése.
                                                                     -
az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése
                                                                     -
a megfelelő összegű - később részletezett - vizsgadíj befizetése.
                                                                     - az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, hogy 17. életévénél legfeljebb
3 hónappal fiatalabb.
                                                                     -
a gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 17. életév.

10.)

B” kategóriában a járművezetői tanfolyam kötelező óraszámai:  Elmélet: 28 óra.
                                                                                                             Az elméleti órák időtartama: 45 perc
  Az elmélet a következő tárgyakat tartalmazza:      -16 óra közlekedési ismeretek
                                                                                      
-
8 óra járművezetés elmélete
                                                                                       - 4 óra szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Elméleti oktatás előírt óraszámain a részvétel kötelező!

Járművezetési gyakorlat: 29 óra (egy oktatási óra időtartama 50 perc)
Járművezetési gyakorlati vizsga: 1 óra.

Alapoktatás

  9  óra

Városi vezetés

14  óra

Országúti vezetés

  4  óra

Vezetés éjszaka

  2  óra

Forgalmi vizsga

  1  óra

Összesen:

30 óra

 

11.)

Választható járműtípusok:  Suzuki Wagon R+
                                               Seat Toledo
                                               Toyota Corolla
                                                Suzuki Splash
                                                Ford Focus stb.

          Tandíjak: Elméleti oktatás: 28000 Ft
                            E-learning:          28000 Ft

Gyakorlati oktatás díja: 2400 Ft és 4000 Ft között, oktatónként eltérő!
 
A tanuló választhatja meg oktatóját.
  Másik iskolából átjövő tanulók 500.- Ft-tal magasabb óradíjat fizetnek!
  A tandíjak készpénzben, vagy átutalással fizetendőek.
  Másik iskolából átjövő tanulók 5 000.- adminisztrációs költséget fizetnek.

12.)

Hiányzások pótlása: konzultációs pótfoglalkozáson történik, melynek díja: 3000 Ft/óra.

13.)

Pénzbefizetések rendje: Az elméleti tandíj az első tanfolyami napon fizetendő készpénzben.
                                          Gyakorlati vezetés : a gyakorlati vezetés megkezdése előtt befizetendő az első 10 óra tandíja.
                                          A fennmaradó rész a mindenkori befizetés legalább 2 tanórányi összeggel járjon a levezetett óraszám előtt.

                                          Járulékos költségek   változása esetén a tan- és óradíjakat iskolánk megváltoztathatja (üzemanyag, terembér…)
                                          Gyakorlati oktatás során a tanulónak joga van az előre megbeszélt órát 48 órával a megbeszélt időpont előtt lemondani.
                                          Amennyiben 48 órán belül mondja le, úgy a megbeszélt időpont „meg nem jelent” órának minősül (az óradíj fele kifizetendő),
                                          melyet alapóra esetén pótolni kell. Ez a vizsgára jelentés feltétele, melynek következményét a tanuló viseli.
                                          Amennyiben a gyakorlati vezetés az oktató hibájából marad el (műszaki hiba, betegség…) úgy az elmaradt órát az oktató
                                          maradéktalanul pótolja
.
Késés esetén mindkét fél 20 percet köteles várni!

 


14.)

Felmentést nyer az elsősegély vizsga alól, aki legalább középfokú egészségügyi képesítéssel rendelkezik, vagy 1984.01.01. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy járművezetői igazolványt.

15.)

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, a szükséges nyomtatványokat a rajta lévő óraszámok igazolásával az autósiskola kérésre kiadja. Az áthelyezésért autósiskolánk nem kér díjat, és a le nem vezetett órák díját visszafizeti.

16.)

 

Oktatási helyszínek:  


Elméleti tanfolyam helyei:
 
Bp. IV. Szent István tér 21.
                                              Piliscsaba PPKE
                                              Üröm, Petőfi u. 2.
                                              Bp. III. ker. Bécsi út 134. / Praktiker parkolóban faház

                                              Bp. II. Máriaremetei út 71. / Remetekertvárosi Általános Iskolában

Gyakorlati oktatás: - találkozó illetve váltáshely:  Bp III. Flórián tér, Bp. III. ker. Bécsi út 134. vagy Bp. XIV. Mexikói út.
                                     A tanuló és az oktató közös megegyezésével ettől eltérhetnek.
                               Járműkezelés: - Bp. III. Bécsi út 310. vagy Bp. XIV. Írottkő park
                               Forgalmi vezetés:
Bp. területe, Pest megye.
                                    
Forgalmi vizsga indulási helye:
-Bp. III. Mozaik u.  vagy  Bp. XIV. Írottkő park, Pomáz  Szmolnyica 059/16.                               

17.)

Autósiskolánk nem foglalkozik szakoktatók képzésével.

18.)

A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet címe: Közlekedési Felügyelőség: Bp. XI., Petzvál József u. 39.  Telefon: 371-3030

19.)

A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet címe:  Közlekedési Felügyelőség

20.)

A vizsgázó jogai:  Az előírt képzési órák teljesítése esetén kérheti vizsgára jelentését melyet az oktatónak figyelembe kell vennie.

                               Panasszal élhet az iskola vezetője, illetve az előző pontban megjelölt közlekedési hatóság felé.

                               A tanfolyami órákon részt vegyen. Autót illetve oktatót válasszon a gyakorlati képzéshez.

A vizsgázó kötelességei:  Az órákat a megbeszélt időpontokban látogatni, azokon tevőlegesen részt venni.
                                           Az órákon vezetésre képes állapotban megjelenni.
Az oktató utasításait betartani a tanóra folyamán.

                                           A pénzbefizetéseket a leírt időpontokban teljesíteni.

21)

Vizsgadíjak: (a módosított 26/1992 KHVM rendelet szerint),  
                  Elméleti írásbeli : 4600 Ft
                  Forgalom: 11000 Ft

Befizetés készpénzben, és az iskola átutalással továbbít a Közlekedési Felügyelőség felé.

A vizsgákkal kapcsolatos fontos tudnivalók: tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni (különben a tanfolyamot meg kell ismételni); tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni (különben a tanfolyamot meg kell ismételni);
 - sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát be kell fejezni;
-
5 sikertelen gyakorlati vizsga után PÁV-ra kell menni, melynek eredményétől függ a további gyakorlás és vizsgázás lehetősége.

22)

A vezetői engedély kiadása: Legkorábban az utolsó vizsga után 4 munkanappal a Közlekedési Felügyelőségen be kell mutatni a személyi igazolványt, az alapfokú végzettséget igazoló okiratot, továbbá le kell adni a sikeres elsősegély vizsgát igazoló dokumentumot. Ekkor kiállítják a vizsgaigazolást. Ha a vizsgázó nem tud személyesen elmenni, meghatalmazással más is átveheti ezen igazolást.
Ezen vizsgaigazolást kell bemutatni az okmányirodában, ahol 5000.- Ft illeték ellenében elkészül a jogosítvány, melyet 10 napon belül postáznak a megadott címre. Csak személyes megjelenés esetén készítik el a jogosítványt ugyanis itt készül a jogosítványba való fénykép is. Amennyiben valaki rögtön szeretne jogosítványhoz jutni, akkor további 5000.- Ft illeték ellenében az okmányiroda ideiglenes jogosítványt állít ki, mely 1 hónapig érvényes.

Ügyelünk az ügyfélcentrikusságra.
Tudjuk, hogy mindenki egyedi, megismételhetetlen!


Szemüvegesek figyelem !
 Ha vezetéshez kontaktlencsét akar használni, azt az orvosi alkalmassági igazolásra írassa rá az orvossal!

 

                                                                                         

              Üröm, 2015.10.01.      ..........................................................................................
  Rácz István                                                                                  Vissza a kezdő oldalra