Online KRESZ teszt

Lépj be az oldalra és töltsd ki online KRESZ tesztünket!

Bejelentkezés

Címlap

Elsősegélynyújtó tanfolyam vizsga követelménye, vizsgára jelentkezés

 

  

 

A közúti járművezető-jelöltek elsősegélynyújtás vizsgájának követelményrendszere

(Az 1/2000. számú MVK–OMSZ szabályzat 1. sz. melléklete)

A vizsgák menete:

Minden vizsgázó mutassa be az alábbiakat:

- életjelenségek vizsgálata,

- lélegeztetés,

- eszméletlen beteg ellátása (légútbiztosítás kivitelezésének lehetséges módjai.

Ezen felül: legalább egy - szituációra épülő - feladat megoldását, mely tartalmazhatja az előző pontokban foglaltakat is.

A szituációra épülő feladatot, az országosan egységes tételsorból (2. sz. melléklet), a vizsgázó húzza.

A vizsgán valamennyi (75), a 2. sz. mellékletben meghatározott, tételnek a vizsgázók rendelkezésére kell állnia.

A feladatok megoldása során a vizsgáztató meggyőződik a vizsgázó elméleti felkészültségéről is.

A vizsga minősítése

Megfelelt, aki:

 • - a feladatokat helyesen oldotta meg,
 • - bukást jelentő hibát nem követett el.

Nem felelt meg, aki:

 • - bukást jelentő hibát követett el,
 • - tevékenysége, illetve annak elmaradása a beteg állapotát bizonyosan rontotta.

Önmagukban bukást jelentő hibák:

1. Életjelenségek vizsgálata

 • - légzés, keringés vizsgálatának kivitelezését a vizsgázó nem tudja, a klinikai halál felismerése nem történik meg

2. Eszméletlenség vizsgálata és ellátása

 • - nem ismeri az eszméletlenség veszélyeit,
 • - a légútbiztosítás szükségességét és módjait nem ismeri, nem megfelelően alkalmazza,
 • - ha nem tudja, hogy beszorult, gépkocsiból nem kivehető sérültnél hogyan biztosítható átjárható légút.

3. Lélegeztetés

 • - a befúvást légútbiztosítás nem előzi meg,
 • - a lélegeztetés hatástalanságát nem ismeri fel, illetve a lehetséges hibákat nem ismeri, elhárításukra nem törekszik.

4. Stabil oldalfekvő helyzet

 • - durva átfordítás, "pörgetés", ellenkező káros áthúzás,
 • - a fej előrehajtott helyzetben marad,
 • - instabil marad a beteg, a fektetés kivitelezését nem fejezi be,
 • - a váll kifejtésénél durván a csuklónál fogva rántja meg a kart.

5. Vérzések ellátása

 • - nem ismeri az erős vérzések (artériás, vénás) ismérveit, a vérzésmegszüntetés (vérzéscsillapítás) szabályait, azokat - nem megfelelően alkalmazza,
 • - az artériás vérzés nyomásponton való csillapítását nem tudja megfelelően alkalmazni az alábbi helyeken: nyak, felkar, lágyékhajlat,
 • - a vérző végtag, testrész felemelése elmarad
 • - a nyomáspont elnyomása elmarad, vagy rossz helyen keresi, vagy nem a megfelelőt használja,
 • - ha a nyomókötést lazán, nem megfelelően helyezi fel,
 • - nyomókötést tesz fel a nyakra,
 • - vérző végtagra szorító körülkötést helyez fel,
 • - a kivérzés tüneteit nem ismeri fel, ellátását nem tudja.

6. Égés ellátása

 • - hűtés elmaradása,
 • - idegen anyag sebre juttatása.

7. Fektetési módok

 • - ha a fektetési módok indikációit nem ismeri, kivitelezésüket nem tudja ( félig ülő helyzet, shock fektetés - hasi sérült, - eszméleténél lévő koponyasérült, ájult beteg, eszméletlen beteg fektetése)

8. Bukósisak levétele

 • - indikációját nem tudja,
 • - egyedül és kíméletlenül próbálja levenni,
 • - két segítő esetén, ha az "A" segélynyújtó a fej-nyak rögzítését nem veszi át és nem tartja húzás alatt.

9. Rautek-féle műfogás

 • - indikációit (gépkocsiból mentésnél) nem tudja,
 • - nem tudja megfelelően kivitelezni.

10. Hirtelen légúti elzáródás

 • - a Heimlich-féle műfogás technikáját nem ismeri.

11. Rögzítések

 • - csont - izületi sérülések ellátásának szabályait nem ismeri, rögzítések kivitelezését nem tudja.

 

TEENDŐK SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES
K Ö Z L E K E D É S I  B A L E S E T  E S E T É N

 

1. Gyors helyszíni tájékozódás :

 • a baleset körülményeiről, valamint a sérültek számáról,
 • a további balesetveszélyről és annak elhárítási módjáról, (gk-tűz, áramütés, veszélyes kanyar stb.)
 • az esetleges kimentés szükségességéről, ill. annak lehetőségről, (CSAK: veszélyhelyzet, vagy, ha nem férünk hozzá.)
 • a bukósisak levételének szükségességéről, (magatehetetlenség, légzészavar, hányás, vérző arc!)
 • az életveszélyre utaló jelekről ( bő vérzés, mozdulatlanság, légzészavar, ill. a SHOCK riasztó tünetei; sápadt, verejtékes bőr, szomjúság, hidegrázás, hirtelen elcsendesedés)

2. A fentiek alapján higgadt, határozott intézkedés a szükséges azonali teendők foganatosítására:

 • a további baleset megelőzése, megakadályozása, (elakadásjelző, integetés, áramtalanítás stb.)
 • a sérült veszélyhelyzetből való kimentése, (RAUTEK-féle műfogás)
 • vérzéscsillapítás, ( a vérző testrész magasra, a szív fölé emelése )
 • a motoros sérült bukósisakjának szakszerű levétele,
 • shock-fektetés alkalmazása. (vízszintes testhelyzet, csípőből 40-50 cm-re megemelt láb!!) / esetleg: trendelenburg , ha…/

3. A sérült(ek) állapotának pontos felmérése:

 • Ennek során megállapítani, hogy a sérült él-e, vagy meghalt-e? (légzése és a vérkeringése kielégítő-e, vagy nem?) /légzés; felnőtt 14-16,
 • kisgyerek 20-22, csecsemő akár 40 körül is percenként, pulzus; 72-80 percenként, nyugalmi állapotban. A légzés: 8 alatt már nem kielégítő!/
 • ha meghalt, lehet-e még segíteni rajta, vagy nem? (ha sérülései az élettel összeegyeztethetetlenek, valamint hullamerevség, hullafoltok, vagy hullaszag észlelhető, ha 30-35 perce már bizonyítottan nincs légzése = már nem lehet segíteni!)
 • ha él, öntudatánál van, vagy eszméletlen? (szem-reflex, pupilla, váll-izom…), továbbá
 • milyen konkrét életveszélyes sérülései vannak?

4. Mentőhívás ( ingyenesen hívható telefonszámuk: 104 !)

 • A mentőket tájékoztatni kell:
 • a baleset körülményeiről,
 • a balest pontos helyszínéről,
 • a sérültek számáról,
 • a sérültek állapotáról és arról, hogy
 • műszaki mentésre szükség van-e?

5. A sérültek ellátása:

NEM KIELÉGÍTŐ, VAGY TELJESEN HIÁNYZÓ LÉGZÉS ESETÉN: újraélesztés(átjárható légútak biztosítása és befúvásos lélegeztetés),

ESZMÉLETLENSÉG ESETÉN. tartós légútbiztosítás,

NAGYFOKÚ VÉRZÉS ESETÉN:azonnali vérzéscsillapítás,

A SHOCK RIASZTÓ TÜNETEINÉL:azonnal megemelt lábbal fektetés,

MELLKASI SÉRÜLÉS, LÉGZÉS ZAVAR ESETÉN: a seb légmentes zárása és félülő helyzet biztosítása,

FEJSÉRÜLÉS ESETÉN:emelt fejjel fektetés,

HASI SÉRÜLÉS ESETÉN: térdben felhúzott lábbal fektetés,

TÖRÉS, FICAM, ILLETVE ERŐS

FÁJDALOM ÉSZLELÉSEKOR:rögzítés, nyugalomba helyezés.